Zbiory biblioteczne

Utworzono: piątek, 14 czerwiec 2013

Zbiory biblioteczne

Nasze zbiory liczą obecnie 83.497 wol. książek, każdego roku prenumerujemy ok. 15 tytułów czasopism bieżących oraz systematycznie kupujemy książki. Zakupów nowości wydawniczych dokonujemy z własnego budżetu oraz ze specjalnych środków finansowych pochodzących bezpośrednio z budżetu państwa, przekazywanych nam na podstawie Porozumienia zawartego między Miejsko Gminną Biblioteką Publiczną a Ministerstwem Kultury, w związku z realizacją Programu Operacyjnego "Promocja czytelnictwa; Rozwój Księgozbioru; Rozwój Bibliotek". Księgozbiór swój powiększamy również o dary od czytelników. W 2005 roku nasze zbiory biblioteczne powiększone zostały o 1044 wol. nowych książek; w tym za kwotę 17.881 z? zakupiono 863 pozycji a 97 książek Biblioteka otrzymała w darze.

 

The Library Collections

Nowadays the library collection counts 83,497 books. 15 titles of latest newspapers and magazines are subscribed every year. There are also new books which are bought systematically. To increase the library collection we buy new books using the library budget and funds that are coming directly from the national budget on the ground of an agreement between the Public Library of Niemodlin and Ministry of Culture in connection with the realization of an Operating Program "The Promotion of Reading; Development of Book Collection; Develpoment of Libraries" The book collection is increased by means of donation of books from the readers. In 2005, the increase of book collection reached 1044 books. 863 were bought and 97 were donated.