Działalność informacyjna

Utworzono: piątek, 14 czerwiec 2013

Działalność Informacyjna

Dysponujemy tradycyjnymi katalogami kartkowymi: alfabetycznym, rzeczowym i tytułowym literatury pięknej. Posiadamy Bibliografie narodową i regionalną a tak?e zapewniamy czytelnikom dost?p do system?w informacyjnych innych bibliotek i ich zbiorów poprzez Internet. Prowadzimy również wypożyczenia międzybiblioteczne.

 

Zachęcamy do przeglądania prenumerat znajdujących się w naszej plac?wce. Czasopisma można przeglądać na miejscu w Czytelni lub ewentualnie wypożyczań na zewnątrz w zależności od potrzeb czytelnika.

 

Prenumerowane tytuły czasopism:

- Gazeta Wyborcza

 

The Information

The library has traditional catalogues including: alphabetic, subject and title catalogues of belles - lettres. There are the National Bibliography as well as Local Bibliography. We also assure our readers the access to the Information System of other libraries through the Internet. Readers are encouraged to look through the prescriptions of papers at the library. Newspapers and magazines are available at the reading room or they can be borrowed, according to the need. Papers that are precsribed - Gazeta Wyborcza - Nowa Trybuna Opolska - Polityka - Wprost - Aura - Kropla - Lubi? Gotowa? - Konversatorium - Nowe Ksi??ki - S?u?ba Pracownicza - Bibliotekarz - Poradnik Bibliotekarza - Pomagamy sobie w pracy - Wiadomo?ci opolskie - ?wierszczyk - Nowa Trybuna Opolska

- Polityka

- Wprost

- Aura

- Kropla

- Lubię Gotować

- Konversatorium

- Nowe Książki

- Służba Pracownicza

- Bibliotekarz

- Poradnik Bibliotekarza

- Pomagamy sobie w pracy

- Wiadomości opolskie

- Świerszczyk