Nowości - "Biblioteka na to czeka" dary z IPN

Utworzono: poniedziałek, 10 sierpień 2020

Książki otrzymane od Instytutu Pamięci Narodowej, realizującego ustawową misję edukacyjną, w ramach projektu „Biblioteka na to czeka”. Celem akcji jest upowszechnienie wiedzy z zakresu najnowszej historii Polski poprzez udostępnienie czytelnikom bibliotek dorobku wydawniczego IPN.

  1. Archiwalia do dziejów polskiej emigracji politycznej z lat 1939-1990 / pod redakcją Sławomira Łukasiewicza i Mariusza Olczaka ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. - Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2018. - 423 strony : fotografie ; 25 cm.
(Centralny Projekt Badawczy IPN Polska Emigracja Niepodległościowa 1945-1990)
     
  2. Jakby nam już dzisiaj przyszło umrzeć : dramat życia, kapłaństwa i męczeńskiej śmierci czyhoskiego proboszcza ks. Josefa Toufara / Miloš Doležal ; przekład Andrzej Babuchowski ; Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. - Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2018. - 503, [1] strona : fotografie, portrety ; 21 cm.
     
  3. Drugi obieg w PRL na tle samizdatu w państwach bloku sowieckiego po 1956 roku / pod red. Przemysława Gasztolda-Senia, Natalii Jarskiej i Jana Olaszka ; Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. - Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2016. - 614 s. ; 25 cm.
(Centralny Projekt Badawczy IPN Opozycja w Polsce 1976-1989 : encyklopedia Solidarności)
     
  4. Dzieje najnowsze w literaturze polskiej : szkice o współczesnej poezji i prozie / redakcja Antoni Buchała. - Warszawa : Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji : Instytut Pamięci Narodowej, copyright 2019. - 325, [1] strona ; 21 cm.
     
  5. Bez złudzeń i bez maski : publicystyka Leopolda Ungera w paryskiej "Kulturze" w latach 1970-2000 / Agata Fijuth-Dudek. - Wydanie pierwsze. - Lublin ; Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej, 2019.
     
  6. "Martwa placówka" : wspomnienia i korespondencja posła Królestwa Węgier w Warszawie 1935-1939 / András Hory ; przedmowa Pál Pritz ; posłowie Marek Kornat ; [redakcja merytoryczna Tibor Gerencsér, János Tischler ; tłumaczenie Ákos Engelmayer, Krystyna Golińska-Engelmayer] ; Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Węgierski Instytut Kultury w Warszawie. - Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2017. - 424 strony : faksymilia, fotografie, portrety ; 25 cm.
     
  7. Ta nasza wolność : reportaże historyczne / Dariusz Jarosiński. - Białystok ; Olsztyn ; Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2018. - 370, [2] strony : faksymilia, fotografie ; 25 cm.
     
  8. Józef Piłsudski pisarz / Agnieszka Kowalczyk ; [redakcja naukowa prof. dr hab. Krzysztof Dybciak, prof. dr hab. Janusz Gruchała]. - Warszawa : Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji : Instytut Pamięci Narodowej, 2019. - 599, [1] strona : fotografie, ilustracje, portrety ; 21 cm.
(Literatura i Pamięć)
     
  9. Pamięć i godność : o poezji Jana Polkowskiego / Wojciech Kudyba ; redakcja naukowa prof. dr hab. Krzysztof Dybciak, prof. dr hab. Janusz Gruchała ; recenzenci dr hab. Tomasz Garbol, prof. dr hab. Wojciech Ligęza. - Warszawa : Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji : Instytut Pamięci Narodowej, 2019. - 271, [1] strona ; 21 cm.
(Literatura i Pamięć)
     
  10. W kleszczach totalitaryzmów : księdza Romana Gradolewskiego i ojca Jacka Hoszyckiego życiorysy niedopowiedziane / Sebastian Ligarski ; Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. - Warszawa : IPN - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2017. - 238, [1] strona, [16] stron tablic : faksymilia, fotografie ; 21 cm.
(Monografie / Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu ; tom 123)
     
  11. Marzec i po Marcu : wpływ kryzysu Marca '68 na środowiska naukowe i kulturę Polski Ludowej / pod redakcją Przemysława Benkena i Tadeusza Pawła Rutkowskiego ; [recenzenci dr hab. Sławomir Nowinowski, dr hab. Patryk Pleskot] ; Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. - Szczecin ; Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej, 2019. - 334 strony ; 22 cm.
(Centralny Projekt Badawczy IPN Władze PRL Wobec Środowisk Twórczych, Dziennikarskich i Naukowych)
(Dziennikarze, Twórcy, Naukowcy)
     
  12. Polska 1939-1945 : straty osobowe i ofiary represji pod dwiema okupacjami / pod red. Wojciecha Materskiego i Tomasza Szaroty ; Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu. - Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2009. - 352, [1] s. : il. ; 25 cm.
     
  13. Literatura polska w tajnych dokumentach NRD : portrety i szkice / Ewa Matkowska, Krzysztof Polechoński, Jacek Rzeszotnik ; Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu. - Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2017. - 246 stron : fotografie ; 21 cm.
(Dziennikarze, Twórcy, Naukowcy)
     
  14. Tam i z powrotem : Georges Mink w słowach, dokumentach, obrazach / Patryk Pleskot ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. - Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2018. - 278 stron : faksymilia, fotografie, portrety ; 21 cm.
(Centralny Projekt Badawczy IPN Polska Emigracja Niepodległościowa 1945-1990)
     
  15. Nadzorcy : ludzie i struktury władzy odpowiedzialni za działania wobec środowisk twórczych, naukowych i dziennikarskich / pod redakcją Sebastiana Ligarskiego, Grzegorza Majchrzaka ; Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. - Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2017. - 438, [1] strona : faksymilia, fotografie, mapa ; 25 cm.
(Dziennikarze, Twórcy, Naukowcy)
     
  16. Najwyższa Izba Kontroli 1919-2019 : sto lat troski o państwo / pod redakcją Danuty Bolikowskiej ; [wybór tekstów Danuta Bolikowska, Adam Safaryjski]. - Warszawa : Najwyższa Izba Kontroli : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2018. - 440 stron : ilustracje (w tym kolorowe), faksymilia, fotografie, portrety ; 30 cm.
     
  17. Nasi sąsiedzi Żydzi : z dziejów relacji polsko-żydowskich na Kielecczyźnie w XX wieku / redakcja naukowa Agnieszka Dziarmaga, Dorota Koczwańska-Kalita, Edyta Majcher-Ociesa. - Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2018. - 296, [24] strony : ilustracje, fotografie, portrety ; 25 cm.
(Dzieje Żydów w Polsce oraz Relacje Polsko-Żydowskie w Latach 1914-1989)
     
  18. Osaczeni - napiętnowani : szkice o twórcach w PRL / pod redakcją Sebastiana Ligarskiego ; Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu. - Warszawa : IPN - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2017. - 262, [1] strona : ilustracje, fotografie ; 21 cm.
(Dziennikarze, Twórcy, Naukowcy)
     
  19. Pion walki z podziemiem niepodległościowym RBP/MBP 1944-1954 / pod redakcją Tadeusza Ruzikowskiego ; Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu. - Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2016. - 483, [1] strony ; 25 cm.
(Centralny Projekt Badawczy IPN Aparat Bezpieczeństwa w Walce z Podziemiem Politycznym i Zbrojnym 1944-1956.)
     
  20. Piony śledcze aparatu bezpieczeństwa publicznego 1944-1990 / pod redakcją Magdaleny Dźwigał i Pawła Skubisza. - Warszawa ; Szczecin : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział, 2017. - 605 stron : ilustracje, fotografie, portrety ; 25 cm.
(Centralny Projekt Badawczy IPN Struktury i Metody Działania Aparatu Bezpieczeństwa w Polsce 1944-1989)
     
  21. Prawo i bezprawie : Komitet Helsiński w Polsce (1982-1990) / Patryk Pleskot ; Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział w Warszawie. - Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2017. - 517 stron ; 24 cm.
(Warszawa Nie?pokonana ; t. 13)
     
  22. Listy 1945-1962 / Władysław Pobóg-Malinowski, Wacław Jędrzejewicz ; opracowanie Sławomir M. Nowinowski, Rafał Stobiecki. - Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2016. - 784 strony ; 25 cm.
(Dokumenty / Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu ; t. 61)
     
  23. Między wolnością a pokojem : zarys historii Ruchu "Wolność i Pokój" / Anna Smółka-Gnauck. - Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2012. - 311, [1] s. : il. ; 22 cm + 1 dysk optyczny (DVD).
(Monografie / Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu ; t. 84)
     
  24. Stefan Korboński (1901-1989) : działalność polityczna i społeczna / Piotr Stanek. - Warszawa : IPN - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2014. - 398, [16] stron : ilustracje ; 25 cm.
(Monografie / Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu ; t. 93)
     
  25. Klio za wielką wodą : polscy historycy w Stanach Zjednoczonych po 1945 roku / Rafał Stobiecki ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. - Warszawa : IPN. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2017. - 381, [1] strona ; 21 cm.
     
  26. Kontakty między artystami wizualnymi z Polski, Węgier, Czechosłowacji i NRD w latach 1970-1989 / Patryk Wasiak ; [recenzenci prof. Włodzimierz Borodziej, dr Piotr Rypson] ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. - Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej, 2019. - 351, [1] strona ; 21 cm.
(Dziennikarze Twórcy Naukowcy)