Książki zakupione ze środków gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w roku 2019

Utworzono: piątek, 13 wrzesień 2019

1. 12 kroków dla dorosłych dzieci : z uzależnionych i innych rodzin dysfunkcyjnych / Przyjaciele w Zdrowieniu. - Warszawa : "Akuracik", 1996. - [6], 121,[1] s. ; 21 cm.

2. Aby wybaczyć : poradnik dla rodzin alkoholików / Ewa Woydyłło. - [Wyd. 4]. - Warszawa : "Akuracik" : Fundacja im. Stefana Batorego. Komisja Edukacji w Dziedzinie Alkoholizmu i Innych Uzależnień, 1998 (Warsz. : "Krismark"). - 109, [1] s. ; 20 cm.

3. Aktywizator seniorów : scenariusze zajęć / Małgorzata Brzezińska, Małgorzata Graczkowska, Anna Kwaśniewska. - Warszawa : Difin, 2015. - 347 s. : il. ; 23 cm.
(Engram)

4. Dorosłe dzieci alkoholików / Janet G. Woititz. - Wyd. 3. - Warszawa : "Akuracik", 2000. - 135 s. ; 21 cm.

5. Grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie : przykład województwa mazowieckiego / Mariola Kordas-Surowiec ; Instytut Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego. Zakład Polityki Społecznej w Środowisku Lokalnym. - Warszawa : "Aspra-Jr", 2017. - 189 s. : il., rys., wykr. ; 21 cm.


6. Małżeństwo na lodzie : jak nauczyć się żyć z alkoholikiem / Janet G. Woititz ; [przekł. Hanna Szczepańska]. - Wyd. 3. - Warszawa : Akuracik, 2002. - 125 s. ; 21 cm.

7. Metodyka procesu resocjalizacji w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych / Michał Kranc. - Wydanie I. - Kraków : Impuls, 2018. - 218 stron ; 24 cm.

8. Narkotyki a demoralizacja : szansa na zmianę / red. Grzegorz Kudlak, Wojciech Wypler. - Warszawa : Difin, 2018. - 225 stron: 21 cm
(Engram)

9. Narkotyki i nowe substancje psychoaktywne : zjawisko, zagrożenia, profilaktyka / Mariusz Z. Jędrzejko, Tomasz Białas ; współpraca autorska Zbigniew Staśczak. - Wydanie III: zmienione, uzupełnione i uaktualnione. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA ; [Milanówek] : Centrum Profilaktyki Społecznej Oficyna Wydawnicza von Velke, 2019. - 279 stron : ilustracje ; 24 cm.

10. Narkotyki, dopalacze, nowe środki psychoaktywne : Co warto wiedzieć? : jak chronić dzieci i młodzież? / Mariusz Jędrzejko, Tomasz Białas, Zbigniew Staśczak. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Aspra ; :  Centrum Profilaktyki Społecznej - Oficyna Wydawnicza von Velke, 2018. - 272 s. : il. ; 24 cm.

11. Opieka i resocjalizacja wobec przestępczości nieletnich w okresie międzywojennym na przykładzie Lublina / Jolanta A. Mazur. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2017. - 325 s. : il. ; 24 cm.

12. Pedagogika i profilaktyka społeczna : nowe wyzwania, konteksty, problemy / redakcja naukowa Mariusz Z. Jędrzejko, Adam Szwedzik. - Milanówek : Centrum Profilaktyki Społecznej - Oficyna Wydawnicza von Velke ; Warszawa : Aspra, 2018. - 365 stron : rysunki, tabele, wykresy ; 24 cm.

13. Początek drogi : wykłady psychologa na oddziale odwykowym / Ewa Woydyłło. - [Wyd. 2]. - Warszawa : "Akuracik" :  Fundacja im. Stefana Batorego. Komisja Edukacji w Dziedzinie Alkoholizmu i Innych Uzależnień, 1998. - 85 s. ; 21 cm.

14. Psychologia zmiany : najskuteczniejsze narzędzia pracy z ludzkimi emocjami, zachowaniami i myśleniem / Mateusz Grzesiak ; [redaktorzy prowadzący Barbara Lepionka, Barbara Gancarz-Wójcicka]. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, copyright 2017. - 295, [1] strona : ilustracje ; 20 cm.
(Onepress)

15. Skuteczna praca z wychowankiem niedostosowanym społecznie w grupie socjoterapeutycznej / Aneta Paszkiewicz. - Warszawa : Wydawnictwo Difin, 2017. - 185 stron ; 23 cm.
(Engram)

16. Terapia zajęciowa / redakcja naukowa Aneta Bac. - Wydanie 1 - 3 dodruk. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2018. - 171 stron : ilustracje ; 24 cm.

17. Tożsamość nieletnich a motywacja do zmiany w warunkach placówki resocjalizacyjnej / Hubert Kupiec. - Wydanie I. - Kraków : Impuls, 2019. - 502 strony : ilustracje ; 24 cm.

18. Uczeń o specjalnych potrzebach wychowawczych w klasie szkolnej / Aneta Paszkiewicz, Małgorzata Łobacz. - Warszawa : "Difin", 2013. - 246, [1] s.  ; 24 cm.
(engram)

19. Uspołeczniające, profilaktyczne i resocjalizacyjne funkcje Policji w perspektywnie współczesnej pedagogiki resocjalizacyjnej / Iwona Klonowska. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2018. - 297 stron : ilustracje ; 24 cm.

20. Wybieram wolność ... czyli Rzecz o wyzwalaniu się z uzależnień / Ewa Woydyłło. - [Wyd. 3]. - Warszawa : Instytut Psychologii Zdrowia i Trzeźwości : Polskie Towarzystwo Psychologiczne, 1993 (Warsz. : WP). - 136, [4] s. ; 21 cm.

21. Wypalone dzieci : o presji osiągnięć i pogoni za sukcesem / Michael Schulte-Markwort ; przełożyła Małgorzata Guzowska. - Słupsk : Wydawnictwo Dobra Literatura - Grupa Wydawnicza Literatura Inspiruje, copyright 2017. - 318 stron ; 21 cm.
(Kontrasty i Kontrowersje)

22. Zabawy z książką w przedszkolu, w domu i w szkole / Katarzyna Klimek-Michno. - Kraków : Centrum Edukacyjne Bliżej Przedszkola, 2018. - 115 stron ; 21 cm.

23. Zachowania ryzykowne nastolatków : nowa jakość ryzyka, ryzyka wielowymiarowe : ujęcie socjopedagogiczne / koncepcja Mariusz Z. Jędrzejko, Roman B. Sieroń ; zespół autorski Anna Dobrychłop, Mariusz Z. Jędrzejko, Sławomir Kania, Kaja Kasprzak, Józefa Matejek, Paweł Prüfer, Dariusz Sarzała, Roman B. Sieroń, Adam Szwedzik, Agnieszka Taper ; współpraca: Danuta Morańska, Sylwester Marczak, Małgorzata Kowalczyk-Marcjan, Rafał Kubicki, Wioletta Szubska. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR ; Milanówek : Centrum Profilaktyki Społecznej - Oficyna Wydawnicza von Velke, 2017. - 221, [1] s. ; 24 cm.