Książki zakupione ze środków gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w roku 2016

Utworzono: sobota, 12 listopad 2016

1. Spowiedź z butelki / Olivier Ameisen ; Tł. Dorota Piotrowska. - Warszawa : Wydawnictwo Studio Emka, 2012. - 266, [2] s. ; 22 cm. - (Biblioteka Gazety Wyborczej)

2. Bajkoterapia czyli Jak z Guziolkiem tworzyć i wykorzystywać bajki i opowiadania w biblioterapii oraz rozwoju aktywności twórczej dziecka w wieku przedszkolnym : Ogólnopolski Konkurs Literacki pt. Razem z Guziolkiem piszemy bajki, 2007/2008 / Red. Katarzyna Szeliga. - Wyd. 3. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010. - 247 s. : il. ; 24 cm +

3. Terapia poznawcza uzależnień / Aaron T Beck ; Tł. Jan Chodkiewicz, Joanna Witkowska. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2007. - XII, 362 s. : il. ; 23 cm

4. Człowiek wobec uzależnień : alkohol, narkotyki, dopalacze / Red. Mariusz Jędrzejko, Marzena Netczuk-Gwoździewicz. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Aspra-JR, 2013. - 199 s. : il. ; 24 cm

5. Narkotyki i środki zastępcze : (zjawisko, zagrożenia, profilaktyka) / Mariusz Jędrzejko, Piotr Jabłoński. - Wyd. 2, popr. i uzup. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR ; : Wyższa Szkoła Biznesu, 2012. - 142 s. : il. ; 24 cm

6. Stres dziecka czyli Jak pomóc w trudnych sytuacjach / Dorota Kalinowska. - Warszawa : Świat Książki, 2014. - 181, [1] s. : il. ; 19 cm

7. Praca socjalna z rodziną problemową : perspektywa metodyczna / Anna Kanios. - Wyd. 2. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2016. - 147, [2] s. ; 24 cm

8. Terapia uzależnień : podręcznik dla profesjonalistów / William R Miller, Alyssa Forcehimes, Allen Zweben ; Tł. Małgorzata Cierpisz. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2014. - 526, [1] s. : il. ; 24 cm. - (Psychiatria i Psychoterapia - Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego)

9. Profilaktyka w szkole dla młodzieży niedostosowanej społecznie : elementy programu i scenariusze zajęć dla uczniów klas VI szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych / Joanna Moczydłowska, Izabela Pełszyńska. - Rzeszów : "Fosze", [2004]. - 95 s. : rys., tab. ; 24 cm

10. Narkotyki i narkomania : zjawiska globalne, problemy lokalne / Red. Mariusz Jędrzejko, Tomasz Safjański, Marek Walancik. - Wyd. 2., poszerz., uzup., uaktualnione. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Aspra-JR : Centrum Profilaktyki Społecznej, 2015. - 271, [1] s. : il. ; 24 cm

11. Praca socjalna z osobą uzależnioną i jej rodziną : wybrane problemy / Red. Katarzyna Maria Wasilewska-Ostrowska. - Warszawa : Difin, 2014. - 335, [3] s. : il. ; 23 cm. - (Engram)

12. Programy pracy szkoły : program wychowawczy, szkolny program profilaktyki, program edukacji regionalnej / Alicja Tanajewska, Iwona Kiełpińska, Ewa Korzeniewska. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2013. - 164, [1] s. ; 24 cm

13. Terapia dzieci i młodzieży : metody i techniki pomocy psychopedagogicznej / Red. Iwona Dąbrowska-Jabłońska. - Wyd. 4. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2012. - 178 s. ; 24 cm

14. Uzależnienie od narkotyków : od teorii do praktyki terapeutycznej / Red. Anna Kurzeja. - Warszawa : Difin, 2012. - 214 s. : il. ; 23 cm. - (Engram)

15. Wybrane zagadnienia psychologii alkoholizmu / Red. Jan Chodkiewicz, Krzysztof Gąsior. - Warszawa : Difin, 2013. - 223 s. : il. ; 23 cm. - (Engram)

16. Wychowanie, profilaktyka, terapia : szanse i zagrożenia / Red. Magdalena Boczkowska, Ewelina Tymoszuk, Patrycja Zielińska. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2012. - 391 s. : il. ; 24 cm