Książki zakupione ze środków gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii do roku 2015

Utworzono: czwartek, 04 lipiec 2013

1. Profilaktyka w szkole. Poradnik dla nauczycieli ( 37 )

2. Patologie wśród dzieci i młodzieży. Leczenie i profilaktyka. - Kozak S. ( 61 )

3. Profilaktyka na co dzień. Jak budować porozumienie i współpracę w szkole. - Krasowska A.( 159.9)

4. Wygrajmy młodość. Program profilaktyczny. ( 37 )

5. Jak żyć z ludźmi. Program profilaktyczny dla młodzieży. Ćwiczenia grupowe. ( 316 )

6. Bajkowe spotkania. Program profilaktyczny. - Bąk J. ( 37 )

7. Poznaję-wybieram. Program profilaktyczny. - Knez R. ( 37 )

8. Jak nauczyć uczniów szacunku do samych siebie.- Lawrence D. ( 159.9 )

9. Przemoc w wychowaniu rodzinnym.- Maćkowicz J. ( 364 )

10. Między wolnością a nałogiem. ( 61 )

11. Biblioterapia w praktyce. Poradnik dla nauczycieli, wychowawców i terapeutów. ( 61 )

12. Profilaktyka w szkole. - Gaś Z.

13. Biorę odpowiedzialność. Program profilaktyczno-edukacyjny. - Jadczak- Szumiło T. ( 37 )

14. Nastolatki i alkohol. Strategie profilaktyczne w szkole. - Wieczorek-Stachowicz ( 37 )

15. Komunikacja w terapii.- Knapp H. ( 61 )

 

16. Profilaktyka uzależnień a wartości.- Zajączkowski K. ( 61 )

17. Profilaktyka w gimnazjum.- Piotrowski P. (37 )

18. Program profilaktyczno-wychowawczy dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej z CD.-Zajączkowski K. ( 37 )

19. Na zdrowie. Jak poradzić sobie z uzależnieniem od alkoholu. - Woronowicz B. ( 613 )

20. Profilaktyka na co dzień. Alkohol w życiu nastolatków. - Karasowska A. ( 37 )

21. Zanim w szkole będzie źle. ( 37)

22. Depresja i próby samobójcze wśród młodzieży.- Carr A. ( 61 )

23. Dzieci ulicy. Profilaktyka zagrożeń.- Kurzeja A. ( 37 )

24. Ile możesz wypić? O nałogach i ich leczeniu. -Lindenmeyer J. ( 613 )

25. Jak nauczyć rozwiązywania konfliktów.( 37)

26. Nałogowy człowiek. - Dodziuk A. ( 61 )

27. Narkotyki i uzależnienia.- Kuntz H ( 61 )

28. Narkotyki? Nie, dziękuję. - Wrześniowska J. ( 37 )

29. Niechęć do szkoły. Jak pomóc dziecku, które opuszcza lekcje i wagaruje.- Heyne D. ( 37 )

30. Pomóż uzależnionym. Integralny program profilaktyczny w szkole.- Łakomski M. ( 37 )

31. Stawić czoło uzależnieniom. - Cungi Ch. ( 61 )

32. Terapia zajęciowa.- Baum ( 615 )

33. Ciąża i alkohol. - Klecka M. (61 )

34. Gdy picie staje się problemem. - Mikuła J. ( 61 )

35. Obieżyświat. Twórcze zagospodarowanie czasu wolnego. – Dybowska E. ( 37 )

36. Bezpiecznie przez życie czyli jak uczyć dziecko unikania zagrożeń.-Dąbrowska R. ( 61 )

37. Zagrożona młodzież. ( 316 )

38. Przezwyciężyć uzależnienie. - McGill ( 61 )

39. Przestępczość wśród młodzieży. - Hollin C. ( 343 )

40. Przemoc i prześladowanie w szkole. - Guerin S. ( 159.9 )

41. Nie! Alkoholowi i narkotykom. - Wilmes D. ( 613 )

42. Żyj bezpiecznie i zdrowo.- Kwiatkowska ( 37 )

43. Żyj zdrowo i szczęśliwie. Szkolny program profilaktyki. (37 )

44. Programy profilaktyki i uzależnień. ( 61 )

45. Narkomania. Podręcznik. - Juczyński (61 )

46. Agresja i przemoc w szkole. ( 37 )

47. Agresja dzieci i młodzieży. ( 159.9 )

48. Rodzina tak, ale jaka.- Gębuś D. ( 316 )

49. Z dzieckiem w świat wartości.- Koźmińska I. ( 37 )

50. Przemoc wśród młodzieży. - Portman ( 159.9 )

51. Patologie społeczne. -Pospiszyl I. ( 364 )

52. Umiejętności terapeutyczne nauczyciela. - King G. ( 37 )

53. Trudne tematy. Propozycje godzin wychowawczych.- Grzesiak E. ( 37 )

54. Nauczyciel – rodzic. - Christopher C. J. ( 37 )

55. Narkotyki i narkomania. - Wanat W. ( 613 )

56. Krzyczeć, bić niszczyć.- Rumpf J. - ( 159.9 )57. Kiedy dziecko i jego rodzice potrzebują pomocy. - Herbert M. ( 159.9 )

58. Jak postępować z agresywnym.- Sokołowska E. ( 37 )

59. Biblioterapia. - Franaszczuk ( 61 )

60. Agresja a wychowanie. - Rogge J. ( 37 )

61. Narkomania. Podręcznik dla nauczycieli - Juczyński Z.

62. Narkotyki. Organizacja przestępczości i systemy przeciwdziałania

63. Alkoholizm. Grzech czy choroba - Osiatyński W.

64. Problemy bez ściemy. Tysiąc światów małolatów - Szynkowiak R.

65. Zgoda w rodzinie, czyli dobra dialogi - Hamer H.

66. Człowiek spotyka alkohol... Filozoficzne podstawy wychowania do trzeźwości w ujęciu tomistycznym - Wojcieszek K.

67. Resocjalizacja: wychowanie i psychokorekcja nieletnich niedostosowanych społecznie - Opora R.

68. Narkotyki inni biorą ty nie musisz - Moneta-Malewska M.

69. Uzależnienia. Geneza, terapia, powrót do zdrowia - Woronowicz B.

70. Vademecum terapeuty rodzinnego - Kubitsky J.

71. Wpływ aglomeracji miejskich i pozycji przestrzennej na występowanie chorób psychicznych i uzależnienia od alkoholu – studium z zakresu medycyny i socjologii - Gorczyca P.

72. Psychologia uzależnień - alkoholizm - Ciepiełowska L.

73. Budowanie relacji w pracy z dziećmi, młodzieżą i rodzinami / Kathryn Geldard, David Geldard

74. Jak wychować i uczyć dzieci z zaburzeniami zachowania: profilaktyka na co dzień / Aleksandra Karasowska.

75. Dziecko z FASD : rozpoznania różnicowe i podstawy terapii / Małgorzata Klecka, Małgorzata Janas-Kozik.

76. Integracyjna psychoterapia uzależnień : teoria i praktyka / Jerzy Mellibruda, Zofia Sobolewska-Mellibruda.

77. Profilaktyka w grupach ryzyka / Red. Maria Deptuła.

78. Profilaktyka w grupach ryzyka / Red. Maria Deptuła.

79. Skuteczne interwencje w pracy z młodymi ludźmi z grup ryzyka / Red. Kathryn Geldard

80. Przemoc rówieśnicza : zapobieganie i interwencje : skuteczne strategie dla szkół / Susan M Swearer, Dorothy L Espelage, Scott A Napolitano