Książki zakupione ze środków gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w roku 2019

Utworzono: piątek, 13 wrzesień 2019

1. 12 kroków dla dorosłych dzieci : z uzależnionych i innych rodzin dysfunkcyjnych / Przyjaciele w Zdrowieniu. - Warszawa : "Akuracik", 1996. - [6], 121,[1] s. ; 21 cm.

2. Aby wybaczyć : poradnik dla rodzin alkoholików / Ewa Woydyłło. - [Wyd. 4]. - Warszawa : "Akuracik" : Fundacja im. Stefana Batorego. Komisja Edukacji w Dziedzinie Alkoholizmu i Innych Uzależnień, 1998 (Warsz. : "Krismark"). - 109, [1] s. ; 20 cm.

3. Aktywizator seniorów : scenariusze zajęć / Małgorzata Brzezińska, Małgorzata Graczkowska, Anna Kwaśniewska. - Warszawa : Difin, 2015. - 347 s. : il. ; 23 cm.
(Engram)

4. Dorosłe dzieci alkoholików / Janet G. Woititz. - Wyd. 3. - Warszawa : "Akuracik", 2000. - 135 s. ; 21 cm.

5. Grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie : przykład województwa mazowieckiego / Mariola Kordas-Surowiec ; Instytut Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego. Zakład Polityki Społecznej w Środowisku Lokalnym. - Warszawa : "Aspra-Jr", 2017. - 189 s. : il., rys., wykr. ; 21 cm.

Czytaj więcej: Książki zakupione ze środków gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych...

Książki zakupione ze środków gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w roku 2018

Utworzono: środa, 10 październik 2018

1. Alkoholiczka / Autor Mika Dunin. - Wydanie 2, poprawione i uzupełnione. - Kraków : WAM, copyright. - 270, [2] strony ; 20 cm

2. Bajkoterapia w przedszkolu : scenariusze zajęć z elementami bajkoterapii / Autor Aneta Bartnicka-Kierylak, Karolina Świtaj-Wirtek. - Warszawa : PWN Wydawnictwo Szkolne, copyright. - 83 strony : ilustracje ; 29 cm . - (Biblioteka Nauczyciela - PWN Wydawnictwo Szkolne)

3. Współuzależnienie : przewodnik dla nowego pokolenia / Melody Beattie ; Tł. Zuzanna Bosacka. - Poznań : Wydawnictwo Media Rodzina, cop.2011. - 319s. ; 21 cm

4. Trening umiejętności dla dzieci z zachowaniami problemowymi : podręcznik dla rodziców i terapeutów / Michael L Bloomquist ; Il. Robert Andruszko. - Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2011. - 218 s. : rys. ; 24 cm

5. Burza w mózgu nastolatka : potencjał okresu dorastania / Autor Daniel J. Siegel. - Podkowa Leśna : Wydawnictwo MiND, copyright. - 254, [1] strona : ilustracje ; 21 cm

Czytaj więcej: Książki zakupione ze środków gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych...

Książki zakupione ze środków gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w roku 2017

Utworzono: piątek, 08 wrzesień 2017

1. Pedagogika resocjalizacyjna : w stronę uspołecznienia systemu oddziaływań / Wiesław Ambrozik. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2016. - 222 s. ; 21 cm. - (Pedagogika Nauce i Praktyce)

2. Koniec współuzależnienia : jak przestać kontrolować życie innych i zacząć troszczyć się o siebie / Melody Beattie ; Tł. Andrzej Jankowski. - Poznań : Media Rodzina of Poznań, [1998]. - 287 s. ; 21 cm

3. Czas na wyleczenie : przewodnik : droga do wyzdrowienia dla dorosłych dzieci alkoholików / Timmen L Cermak ; Tł. Piotr Żak. - wud. II poprawione. - Kielce : Wydawnictwo Charaktery, 2017. - 223, [1] s. ; 24 cm. - (Charaktery Biblioteka)

4. Dobre życie / Autor Jacek Santorski. - Warszawa : Jarosław Szulski & Co Dom Wydawniczy, Copyright. - 328 stron : ilustracje ; 25 cm

5. Droga zwycięzców. 12 kroków nie z tej ziemi. / Marek Drzewiecki. - Kielce : Raj Media, 2000. - 221 s. ; 21 cm

Czytaj więcej: Książki zakupione ze środków gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych...

Książki zakupione ze środków gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w roku 2016

Utworzono: sobota, 12 listopad 2016

1. Spowiedź z butelki / Olivier Ameisen ; Tł. Dorota Piotrowska. - Warszawa : Wydawnictwo Studio Emka, 2012. - 266, [2] s. ; 22 cm. - (Biblioteka Gazety Wyborczej)

2. Bajkoterapia czyli Jak z Guziolkiem tworzyć i wykorzystywać bajki i opowiadania w biblioterapii oraz rozwoju aktywności twórczej dziecka w wieku przedszkolnym : Ogólnopolski Konkurs Literacki pt. Razem z Guziolkiem piszemy bajki, 2007/2008 / Red. Katarzyna Szeliga. - Wyd. 3. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010. - 247 s. : il. ; 24 cm +

3. Terapia poznawcza uzależnień / Aaron T Beck ; Tł. Jan Chodkiewicz, Joanna Witkowska. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2007. - XII, 362 s. : il. ; 23 cm

4. Człowiek wobec uzależnień : alkohol, narkotyki, dopalacze / Red. Mariusz Jędrzejko, Marzena Netczuk-Gwoździewicz. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Aspra-JR, 2013. - 199 s. : il. ; 24 cm

5. Narkotyki i środki zastępcze : (zjawisko, zagrożenia, profilaktyka) / Mariusz Jędrzejko, Piotr Jabłoński. - Wyd. 2, popr. i uzup. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR ; : Wyższa Szkoła Biznesu, 2012. - 142 s. : il. ; 24 cm

6. Stres dziecka czyli Jak pomóc w trudnych sytuacjach / Dorota Kalinowska. - Warszawa : Świat Książki, 2014. - 181, [1] s. : il. ; 19 cm

7. Praca socjalna z rodziną problemową : perspektywa metodyczna / Anna Kanios. - Wyd. 2. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2016. - 147, [2] s. ; 24 cm

8. Terapia uzależnień : podręcznik dla profesjonalistów / William R Miller, Alyssa Forcehimes, Allen Zweben ; Tł. Małgorzata Cierpisz. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2014. - 526, [1] s. : il. ; 24 cm. - (Psychiatria i Psychoterapia - Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego)

9. Profilaktyka w szkole dla młodzieży niedostosowanej społecznie : elementy programu i scenariusze zajęć dla uczniów klas VI szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych / Joanna Moczydłowska, Izabela Pełszyńska. - Rzeszów : "Fosze", [2004]. - 95 s. : rys., tab. ; 24 cm

10. Narkotyki i narkomania : zjawiska globalne, problemy lokalne / Red. Mariusz Jędrzejko, Tomasz Safjański, Marek Walancik. - Wyd. 2., poszerz., uzup., uaktualnione. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Aspra-JR : Centrum Profilaktyki Społecznej, 2015. - 271, [1] s. : il. ; 24 cm

11. Praca socjalna z osobą uzależnioną i jej rodziną : wybrane problemy / Red. Katarzyna Maria Wasilewska-Ostrowska. - Warszawa : Difin, 2014. - 335, [3] s. : il. ; 23 cm. - (Engram)

12. Programy pracy szkoły : program wychowawczy, szkolny program profilaktyki, program edukacji regionalnej / Alicja Tanajewska, Iwona Kiełpińska, Ewa Korzeniewska. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2013. - 164, [1] s. ; 24 cm

13. Terapia dzieci i młodzieży : metody i techniki pomocy psychopedagogicznej / Red. Iwona Dąbrowska-Jabłońska. - Wyd. 4. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2012. - 178 s. ; 24 cm

14. Uzależnienie od narkotyków : od teorii do praktyki terapeutycznej / Red. Anna Kurzeja. - Warszawa : Difin, 2012. - 214 s. : il. ; 23 cm. - (Engram)

15. Wybrane zagadnienia psychologii alkoholizmu / Red. Jan Chodkiewicz, Krzysztof Gąsior. - Warszawa : Difin, 2013. - 223 s. : il. ; 23 cm. - (Engram)

16. Wychowanie, profilaktyka, terapia : szanse i zagrożenia / Red. Magdalena Boczkowska, Ewelina Tymoszuk, Patrycja Zielińska. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2012. - 391 s. : il. ; 24 cm

Książki zakupione ze środków gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii do roku 2015

Utworzono: czwartek, 04 lipiec 2013

1. Profilaktyka w szkole. Poradnik dla nauczycieli ( 37 )

2. Patologie wśród dzieci i młodzieży. Leczenie i profilaktyka. - Kozak S. ( 61 )

3. Profilaktyka na co dzień. Jak budować porozumienie i współpracę w szkole. - Krasowska A.( 159.9)

4. Wygrajmy młodość. Program profilaktyczny. ( 37 )

5. Jak żyć z ludźmi. Program profilaktyczny dla młodzieży. Ćwiczenia grupowe. ( 316 )

6. Bajkowe spotkania. Program profilaktyczny. - Bąk J. ( 37 )

7. Poznaję-wybieram. Program profilaktyczny. - Knez R. ( 37 )

8. Jak nauczyć uczniów szacunku do samych siebie.- Lawrence D. ( 159.9 )

9. Przemoc w wychowaniu rodzinnym.- Maćkowicz J. ( 364 )

10. Między wolnością a nałogiem. ( 61 )

11. Biblioterapia w praktyce. Poradnik dla nauczycieli, wychowawców i terapeutów. ( 61 )

12. Profilaktyka w szkole. - Gaś Z.

13. Biorę odpowiedzialność. Program profilaktyczno-edukacyjny. - Jadczak- Szumiło T. ( 37 )

14. Nastolatki i alkohol. Strategie profilaktyczne w szkole. - Wieczorek-Stachowicz ( 37 )

15. Komunikacja w terapii.- Knapp H. ( 61 )

Czytaj więcej: Książki zakupione ze środków gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych...